Sözel Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

 

Poster Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

Asistan bursu hakkında önemli duyuru!!!

28. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Asistan Bursu Almaya Hak Kazananlar

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından bu yıl üçüncü kez verilecek olan asistan bursunu almaya hak kazanan 19 meslektaşımızın  listesi aşağıda olup kongre kayıt ve konaklama giderleri dernek tarafından karşılanacaktır. Burs almaya hak kazanan meslektaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
 
Uzm. Dr. Ülkü AKYOL ARDIÇ
 

28. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre Asistan Bursu -2018

 

- Akın Tahıllıoğlu İlkokul Öğrencilerinde Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo- SCT) Epidemiyolojisi

- Damla Tezer Aile İçi Ensestin Nitel Analizi: Denizli Örneği

- Orçun Demir İzmir İli Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı Yaygınlığı

- Elif Abanoz Türkiye Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Otizm Farkındalık Eğitimi Çalışması

- Emre Ürer Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Komorbidite

- Feyza Sevgen Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Bağlanma Ve Bağlanmanın Yeme Tutumu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

- Gülsüm Yitik Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Suç Davranışı Gösteren Çocukların Sosyodemografik Özellikleri

- Hakan Kayış İzmir İli Bayraklı İlçesinde Okuyan Lise Öğrencilerinin Sigara/Alkol/Madde Kullanımı ve Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi

- Joanna Maria Kıyak Esrar Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan 14-18 Yaş Arası Olguların Sosyal Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Klinik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi.

- Mehmet Karadağ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Kronotipik Özellikleri Ve İlişkili Microrna Düzeyleri

- Mehtap Eroğlu Quality Of Life And Self-Esteem İn Children And Adolescents With Thalassemia Major: A Controlled Cross Sectional Study

- Müge Şahin Ebeveyn Psikopatolojisi Ve Aile İşlevselliğinin Ergenlerin Özkıyım Niyeti Ve Davranışı Üzerine Etkisi

- Serkan Turan Social Cognition and Emotional Functioning In Obese Adolescents With or Without Binge Eating Disorder

Sevde Afife Ersoy Konuşma Geriliği İçin Psikososyal Risk Faktörleri Nelerdir?

- Seyhan Temtek Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk Ve Ergenlerde Obezite Sıklığı,  Psikiyatrik Eş Tanı Dağılımı, Yeme Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

- Yavuz Meral Etiologic Factors And Comorbidity In Childhood Specific Phobias

- Çisem Çelen Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Ergenlerde Akran Zorbalığı İle Siber Zorbalık ve Öfke İfade Tarzlarının İlişkisi

- Duygu Bilgili Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları Ve Sosyodemografik Özellikleri

- Yağmur Karakuş Selektif Mutizmde Komorbid Durumlar: Klinik Örneklemde Retrospektif İnceleme

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:


 

Etkinlik Tarihi
9-12 Mayıs 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi

01 Nisan 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc