Sözel Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

 

Poster Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

Asistan bursu hakkında önemli duyuru!!!

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 2008 yılında verilmeye başlanan “TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ” nün dokuzuncusu bu yıl 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde verilecektir.

Başvuru Koşulları:

  1. Başvuran araştırıcının dernek üyesi olması
  2. Araştırmanın planlanmış ya da hala sürdürülmekte olması ve araştırmalarının ayrıntılı özetini Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne göndermeleri gerekmektedir.

Başvuran araştırıcılar,

  1. Projenin başlangıç tarihinden itibaren her 6 ayda bir projeye ilişkin ara raporlarını Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne iletmeyi,
  2. Proje tamamlandığında proje ürünü olan bir araştırma makalesini değerlendirmek üzere Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin ekte gönderilen format doğrultusunda en geç 01 Nisan 2018 tarihine kadar canerrmutluu@yahoo.com adresine e-mail adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Proje ödülü alan araştırmacıya Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde ödül belgesi ve 2018 yılı araştırma ödülü olarak 1500 TL verilecektir.

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ FORMATI

Başvuru dosyası en fazla 20 adet A4 sayfasından oluşmalıdır. Tüm metin Times New Roman, 12 punto ile çift aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Dosyada aşağıdaki alt başlıklar bulunmalıdır:

I. KAPAK SAYFASI: 10 sözcüğü geçmeyen başlıkla başlamalıdır. Bu sayfada proje yürütücüsü ve yardımcılarının isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum, yazışma adresi, telefon ve elektronik posta adresleri ve her bir araştırmacının önerilen konuyla ilgili araştırma deneyimleri kısaca özetlenmelidir.

II. PROJENİN AMACI: Bu sayfada yapılacak çalışmanın amacı açık bir ifadeyle yazılmalı ve yazındaki hangi eksikliği gidermeye yönelik olduğu belirtilmelidir. Çalışma öncesinde gündeme getirilen varsayımlar tanımlanmalı ve amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

III. GENEL BİLGİLER: Konuyla ilgili daha önce elde edilmiş olan bilgiler özetlenmeli, araştırılması önerilen konunun var olan bilgilere katkısı anlatılmalıdır.

IV. YÖNTEM: Çalışmada kullanılacak yöntem açıkça tanımlanmalıdır. Örneklem seçimi, denekler, değişkenler, yapılacak ölçümler, istatistik analizler ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır. Değerlendirme yapılırken en ayrıntılı incelenecek olan bölümün bu bölüm olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

V. ARAŞTIRMANIN KATKILARI: Sonuçların uygulamaya nasıl aktarılacağı; çalışmanın sağlayacağı yararlar kısaca anlatılmalıdır.

VI. BÜTÇE: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından verilecek olan 1500 TL’nin nasıl kullanılmak istendiği belirtilmelidir. Başka kaynaklardan destek alan projeler değerlendirilmeye alınmayacaklardır. Yazarlar böyle bir ek destek almadıklarını açıkça beyan etmelidirler.

VII: PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:  Projenin başlangıç ve bitiş tarihi, başlıca aşamaları ve zaman akış çizelgesi belirtilmelidir. Yazarlar projenin başlangıç tarihinden itibaren her 6 ayda bir projeye ilişkin ara raporlarını Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne ileteceklerini ve proje tamamlandığında proje ürünü olan bir araştırma makalesini değerlendirmek üzere Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul ettiklerini açıkça beyan etmelidirler.

 

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ
PROJE ÖDÜLÜ - 2018

PROF. DR. ATİLLA TURGAY ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ
ULUSAL KONGRE EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ-2018

 28. ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ
ULUSAL KONGRE ASİSTAN BURSU -2018


 

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:


 

Etkinlik Tarihi
9-12 Mayıs 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi

01 Nisan 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc